Riadne valné zhromaždenie Cyklistického klubu Falange Bratislava
Uverejnené:27. november používateľom: paliholly@gmail.com
 
V nedelu 21. októbra 2023 sa v bufete U starého bicykla v Devínskom Jazere uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Cyklistického klubu Falange Bratislava za účasti 25 členov: Peter Bača, Allan Bánik, Tatiana Bániková, Dušan Barczi, Ladislav Hajný, Pavel Hollý, Peter Hollý, Matúš Hollý, Ferdinand Jánošík, Vladimír Ješko, Rudolf Ľach, Štefan Malinovský, Pavol Martinkovič, Michal Matyšek, Štefan Mundok, Rastislav Palkovič, Vladimír Polačko, Rudolf Predajňa, Jaroslav Štadler, Michal Tobolka, Ivan Václavík, Marián Vítek, Zuzana Víteková, Zuzana Vokálová, Magdaléna Wiebauerová.
Program rokovania:
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Správa o činnosti a hospodárení Cyklistického klubu Falange v roku 2023
3. Návrh dotácie členom v sezóne 2024
4. Diskusia
5. Prijatie uznesení
6. Záver
Správu o činnosti a hospodárení cyklistického klubu v roku 2023 predniesol tajomník klubu Pavel Hollý. Bilancoval činnosť za obdobie od poslednej výročnej schôdze v októbri 2022. Klub mal registrovaných 63 členov. V tomto období od nás odišiel náš najstarší pretekár Jozko Daško. Ale navždy nás opustil Karel Kulhavý, ktorý zanechal medzi nami výraznú stopu a budeme na neho s vďakou spomínať. Prítomní si jeho pamiatku uctili minútou ticha. Do klubu vstúpili mladí nádejní pretekári Alex Trutz, Matúš Padyšák, Ela Dušková, Michal Tobolka a Alexander Szabo.
Cyklistickú sezónu hodnotil ako náročnú ale pre náš klub úspešnú. Už jedenásty krát sa nám podarilo zvíťaziť v súťaži družstiev. O toto vynikajúce prvenstvo sa zaslúžilo celkovo 30 našich pretekárov, ktorí získali v celkovom hodnotení 5092 bodov. Tradične nás pekne podržali naše dievčatá: Marcelka Vašková, víťazka kategórie s 320 bodmi, Iveta Farkašová s 288 bodmi, Ivana Prokopová so 183 bodmi, Magdaléna Wiebauerová 88 b., Anna Markulinová 56 b., Tatiana Bániková 67 b., Elena Dušková 50 b. Body, ktoré získali muži: Rudolf Ľach 560 b., Pavel Hollý 497 b., Ivan Václavík 262 b., Rastislav Palkovič 152 b., Jaroslav Štadler 337 b., Bartolomej Sýkora 235 b., Vlado Ješko 249 b., Dušan Barczi 130 b., Rudolf Predajňa 81 b., Michal Matýšek 262 b., Peter Farkaš 219 b., Silvester Snitka 236 b., Alexander Szabo 159 b., Marian Vítek 85 b., Jan Krahulec 37 b., Allan Bánik 26 b., Peter Hollý 205 b., Adrian Chvalný 86 b., Martin Hollý 41 b., Ľubomír Višňovský 27 b., Michal Tobolka 12 b., Michal Šín 213 b., Alex Trutz 93 b., a Matúš Padyšák 45 bodov.
CK Falange zorganizovalo v roku 2023 tri preteky MERIDA ROAD CUPu: majstrovskú časovku dvojíc, časovku jednotlivcov v Lábe a pretek jednotlivcov v Kuchyni do vrchu Hubalová. Podujatí sa zúčastnilo spolu 278 pretekárov. Preteky mali dobrú športovú úroveň a pretekári si pochvaľovali príjemnú atmosféru aj s pohostením.
Ďalej boli prítomní informovaní o hospodárení klubu. Cyklistický klub Falange Bratislava stabilné príjmy: z členských príspevkov, dotácie OZ Cyklistika masters, podpory odvetvia CPV SZC, Bratislavského samosprávneho kraja, príspevkov Finančnej správy 2 % z odvedených daní, osobného daru v podobe 30 kusov cyklooblečenia, z predaja cyklooblečenia a štartovného na našich pretekoch.
Výdavky v uplynulom období sme mali za registrácia klubu, vystavenie 63 licencií, členské OZ Cyklistika masters, magnetické nápisy na kapotu a predné sklo, za doménu webstránky, cyklooblečenie NyNa, mikiny a tričká, dotácie na sezónu členom, zdravotnú službu PROMEDIS s.r.o., catering pre pretekárov a organizátorov, dopravné projekty na preteky v Zohore a Lábe, diplomy, technické zabezpečenie pretekov, tenisky, notárske poplatky, vecné ceny na pretekoch.
Na bežnom bankovom účte IBAN SK71 8330 0000 0027 0081 7248 vo FIO banke, a.s., máme ku konaniu tohto valného zhromaždenia sumu 12.489,40 €.
Podľa inventarizácie máme v majetku jedny stopky, 12 kusov transpodérov – čipov, smerovky na označenie trate, stupne víťazov, tabule s upozornením na preteky, dopravnú značku tri magnetické pásy a tri samolepiace pásy na autosklo s nápismi Cyklistické preteky. Taktiež v klube evidujeme dva menšie stanové prístrešky a jeden väčší stanový prístrešok. Okrem toho aj jednu campingovú súpravu (stolička a stolík) pre rozhodcov. Taktiež sme kúpili z dotácie BSK aj jeden elektrický generátor. Z oblečenia máme na sklade dres s krátkym rukávom 1x S, 3x L, 2x XL, 1x XXL. Nohavice 1x S, 2x M, 1x XXL. Rukavičky 1x L, 3x S. Čiapky 4 kusy. Ponožky 26 kusov. Teplé návleky na tretry 3 kusy veľkosť XXL. Tričká s emblémom Falange 7 kusov. Jedna mikina veľkosť S.
Záverom sa poďakoval pretekárom, členom klubu, k dosiahnutým výsledkom, členom správnej rady a organizátorom pretekov za kvalitnú prácu a sponzorom za priazeň a dôveru, ktorú by sme nemali sklamať ani v ďalšej sezóne. Nakoniec vyzval prítomných členov, aby hľadali sponzorov, ktorí by mohli prispieť na činnosť klubu.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch správna rada klubu navrhla vyplatiť pretekárom s uhradeným plným členským príspevkom podporu do ďalšej sezóny v čiastke 0,50 € za každý získaný bod v sezóne 2023 pri podmienke uhradenia plného členského na rok 2024.
O možnosti usporiadať preteky - časovku v Čuňove popri derivačnom kanáli – diskutovali viacerí prítomní členovia, Vladimír Polačko, Rasťo Palkovič, Ivan Václavík, Michal Matyšek. Upozorňovali na problémy s poriadaním týchto pretekov najmä v súvislosti so zlým stavom asfaltu na komunikácii popri derivačnom kanáli a tiež s nedisciplinovanými divákmi z Rusoviec, Čuňova a nového sídliska Slnečnice, ktorí napriek upozorneniu vstupujú na trať počas pretekov. Väčšina diskutujúcich neodporúčala usporiadať preteky v tejto lokalite.
Pavel Hollý vo svojom diskusnom príspevku upozornil členov, aby nejednali samostatne pri poistnej udalosti. Odporúča im napred kontaktovať Karola Vogela ml. Tiež upozornil na možnosť úrazového poistenia v Rakúsku, kde trénujú mnohí členovia klubu.
V ďalšom príspevku Pavel Hollý prezentoval negatívny názor na škrtanie bodov zo štyroch najhorších umiestnení v Slovenskom pohári Masters. Odporúča lobovať za zrušenie tohto pravidla na hodnotiacom zhromaždení odvetvia SZC Cyklistika pre všetkých. Nemáme vedomosť o zvýšení licenčných poplatkov.
Na zhromaždení sme zablahoželali manželom Marianovi a Zuzke Vitekovím k narodeniu zdravého synčeka a Marianovi k životnému jubileu 50 rokov.
Riadne valné zhromaždenie (RVZ) prijalo nasledovné uznesenia:
a) RVZ schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení Cyklistického klubu Falange v roku 2023.
b) RVZ schvaľuje výšku plného členského príspevku 50 EUR na rok 2024 (vrátane licenčného poplatku, celoročného štartového čísla a príspevku o.z. Cyklistika Masters s poistením), alebo alternatívnym príspevkom len 5 EUR, bez ostatných úhrad a možnosti získať dotáciu na ďalšiu sezónu.
c) RVZ schvaľuje dotáciu aktívnym členom CK Falange na sezónu 2024 v sume 50 centov za každý získaný bod v sezóne 2023 s nutnou podmienkou uhradenie plného členského 50 EUR v sezóne 2024.
d) RVZ schvaľuje zorganizovanie cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters v roku 2024 v Zohore, Lábe a Kuchyni.

Počet obrázkov na riadok: (zmenou počtu obrázkov na riadok si môžete zväčšiť obrázky - max 4obr/riadok)
 

 

 

 

 

 
 
 
- MRC2023 - 19. kolo Šachtičky 11. október
- Jarmočná časovka 6666 v Trnave 16. september
- MRC 2023 - 16. kolo Kláštor pod Znievom 26. august
- MRC 2023 - 15. kolo Sokolovce 16. august
- MRC 2023 - NAY GRAN FONDO 23. august
- MRC 2023 – 13. kolo do vrchu Hubalová 25. júl
- MRC 2023 – 12. kolo Sokolovce, MSR v časovke 17. júl
- MRC 2023 – 10. a 11. kolo Zohor a Láb 10. júl
- MRC 2023 - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v časovke dvojíc v Zohore 7. júl
- MRC 2023 - časovka do kopca KROKAVA 10. júl
- MRC 2023 - Majstrovstvá Slovenska v pretekoch jednotlivcov Teplý vrch 10. júl
- MRC 2023 – 7. kolo Pernek – Baba 2. jún
- MRC 2023 - 6. kolo časovka jednotlivcov v Komárne 2. jún
- MRC 2023 – 5. kolo Slovakia ring 8. máj
- MRC 2023 – 4. kolo Voderady 8. máj
- MRC 2023 - 2. kolo Prievidzký maratón 26. apríl
- Noví sponzori, nový dizajn dresov 26. apríl
- MRC 2023 - 1. kolo Slovenského pohára Masters v Bánovciach nad Bebravou 14. apríl
- Štartové čísla MERIDA ROAD CUP pre členov CK Falange v roku 2023 11. marec
- Valné zhromaždenie CK Falange 16. októbra 2022 15. november
- 17 MRC Šachtičky 2022 27. september
- Ďalšie fotografie z Královej pri Senci 7. september
- 16 MRC Kráľova pri Senci 2022 6. september
- 14 MRC 2022 Slovenské Pyreneje 25. august
- 13 MRC 2022 Turčianske okruhy pri Martine 3. august
- 10 MRC 2022 Láb & Zohor 11. júl
- 08/09 MRC 2022 Homôlka a Vršatec 4. júl
- MRC 2022 Kuchyňa – Hubalová 26. jún
- MRC 2022 Peklo Gemera – Teplý vrch 20. jún
- MRC 2022 Pernek – Malacky – Rohožník – Baba 31. máj
- MRC 2022 Komárno – časovka na 14,9 km 19. máj
- MRC 2022 – kritérium v areáli Slovakia Ringu 7. máj
- MRC 2022 - kritérium vo Voderadoch 4. máj
- SRŠNÍ NEKTÁR - novinka v športovej výžive 4. február
- Príspevok 2% z odvedených daní pre Cyklistický klub Falange Bratislava 3. január
- Blahoprianie prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky 22. december
- Ponuka nákupu cyklotovaru so zľavou. 15. december
- Štatistika MRC 2021 14. október
- Riadne valné zhromaždenie CK Falange za rok 2021 12. december
- MRC 2021 - cestný pretek na vrch Šachtička - záver sezóny 7. október
- MRC 2021 - cestný pretek Lakšárska Nová Ves 27. september
- Chvála na adresu organizátorov časoviek v Zohore 9. september
- MRC 2021 - Zohor časovka dvojíc 6. september
- MRC 2021 - Zohor Láb časovka jednotlivcov 6. september
- MRC 2021 - Halíč preteky na ceste ku Dňu ústavy 4. september
- MRC 2021 - Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc Jatov 15. august
- Nové logo CK Falange 15. august
- Riadne valné zhromaždenie CK Falange 9. august
- MRC 2021 - časovka jednotlivcov Sokolovce 7. august
- Cyklistický klub Falange Bratislava 3. august
- MRC 2021 Majstrovstvá Slovenska na ceste v Sokolovciach 20. júl
- MRC 2021 - etapové preteky v Martine (Turčianske okruhy) 14. júl
- MRC 2021 - časovka do vrchu VRŠATEC 28. jún
- MRC 2021 - fotografie z Teplého vrchu 19. jún
- MRC 2021 - cestné preteky Peklo Gemera 28. jún
- MRC 2021 - Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov 14. jún
- MRC 2020 - odovzdanie pohárov za celkové umiestnenie v m.r. 31. máj
- MRC 2021 - časovka do vrchu Hubalová v Kuchyni 29. máj
- MRC 2021 - časovka do vrchu Hubalová v Kuchyni 29. máj
- FOTOGRAFIE Z CASOVKY JEDNOTLIVCOV V KOMARNE MRC 2021 10. máj
- Daľšie foto z Voderad 3. máj
- CYKLISTICKÁ SEZÓNA MERIDA ROAD CUP 2021 ZAHÁJENÁ 3. máj
- AKO SA PRIHLÁSIŤ NA PRETEKY? 24. apríl
- MEDZINÁRODNÉ LICENCIE SZC 2021 20. marec
- Rok 2021 je pred nami ako neznáma výzva 1. január
- Rozhodnutie Správnej rady Cyklistického klubu Falange Bratislava 16. december
- Stanislav MANCA, člen Falange Bratislava - niečo čo ho zaujíma popri cyklistike 14. december
- Ukončenie úspešného roka 2020 13. december
- Smútočné oznámenia 22. október
- MRC 2020 UKONČENÁ!!!! 10. december
- MRC 2020 UKONČENÁ!! Falange Bratislava opäť najlepším klubom na Slovensku 1. október
- MRC 2020 - cestné preteky Teplý vrch 29. september
- MRC - Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov 29. september
- Fotografie z Majstrovstiev Slovenska v Brezne 28. september
- MRC 2020 - preteky do kopca Šachtička 22. september
- MRC 2020 - cestné preteky v Perneku 7. september
- MRC 2020 - cestný pretek v Halíči 6. september
- MRC 2020 - cestné preteky Králová pri Senci 30. august
- MRC 2020 - časovka jednotlivcov v Královej pri Senci 27. august
- Objecdnávka klubového oblečenia v NyNa 18. august
- Kto má záujem o dres Falange? 16. august
- MRC časovka do kopca zo Starej Turej 13. august
- STUPAVSKÉ NOVINY - profil Rudolfa Ľacha 4. august
- MRC 2020 cestný pretek SOKOLOVCE 3. august
- OZNAM O ZRUŚENÍ PRETEKOV V PAPRADI 29. júl
- Úspešné etapové preteky seriálu MRC pri Martine 22. júl
- V Zohore sme posilnili pozíciu Falange Bratislava 13. júl
- Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc Zohor 2020 fotokumentácia 13. júl
- Športová výživa Športuj zdravo 26. jún
- Priebežné poradie MRC 2020 po dvoch kolách 21. jún
- MRC 2020 SOKOLOVCE 16. jún
- VRŠATEC 2020 15. jún
- NOVÉ HODNOTENIE V SÚŤAŽI JEDNOTLIVCOV MRC 2020 14. jún
- POKYNY SZC K SÚŤAŽENIU V ČASE PANDEMIE 10. jún
- Najbližší pretek MRC je časovka na Vrštec v nedelu 14.6.2020 4. jún
- Zmeny v kalendári Masters - preloženie MS v Kuchyni 4. jún
- MRC 2020 - pretekárska sezóna konečne začína 2. jún
- 24-hodinovka na SLOVAKIARINGU nebude 28. máj
- Aktuálne info SZC 26.6.2020 - cyklisti stále nemajú súhlas s usporiadaním súťaží 27. máj
- Nový asfaltový povrch zo Svätého Jura na Nešich 27. máj
- Preteky na SLOVAKIA RINGU 2020 27. máj
- Správne nastavenie sedadla 25. máj
- OZNÁMENIE o zrušení pretekov 25. máj
- CK Falange má pripravené preteky v Čunove, Kuchyni, Zohore a Jatove 16. máj
- Príspevok 2% z daní pre CK Falange 30. apríl
- UCI predĺžila zákaz organizovať cyklistické preteky do konca JÚNA 2020 15. apríl
- Slovenský zväz cyklistiky adresoval permanentnému krízovému štábu otázku, či môž 13. apríl
- USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA PRE ŠPORTOVÉ ZVäZY 13. apríl
- PF 2020 17. január
- Valné zhromazdenie CK FALANGE 26.10.2019 28. október
- Zápis z valného zhromaždenia Cyklistika masters v Banskej Bystrici z 22.9.2019 9. október
- Peter Ftorek ziskal titul Majstra sveta v kategórii 70 - 74 ročných na MS 4. september
- SILA KOLEKTÍVU CK FALANGE 19. august
- Finišujeme do záveru sezóny 2019 12. august
- Slovenské Pyreneje sú zrušené 8. august
- ZOHOR 2019 - časovka dvojíc 14.07.2019 19. júl
- Splnili sme ambície na 78 % 7. júl
- Na svoje si určite prídu vrchári 3. jún
- Opäť sme na 1. mieste v hodnotení klubov 29. máj
- Chlapci falangisti: DO SEDLA! 22. máj
- Snitka absolvoval časovku najrýchlejšie z nás 14. máj
- Neskutočne vydarený víkend falangáčov 14. máj
- Prečítajte si pravidlá pre preteky Masters 2019 10. apríl
- Tabuľka podľa rakúskeho bodovania 5. apríl
- Prehľad kopcov na Slovensku 28. február
- Otztaler Radmarathon 2019 - kto si trúfa? 18. február
- Členská schôdza Falange a Kalendár 2019 14. január
- členská schôdza Falange 24. október
- Teplý vrch - majstrovstvá SR, 4.8.2018 24. október
- Sokolovce 29.7.2018 25. júl
- V sobotu je časovka do vrchu z Tálov na Srdiečko 12. jún
- Tri šťastné sedmičky? 6. máj
- Cyklisti Falange Bratislava tento raz bez medaily na Slovakia Ringu 6. máj
- Kalendár pretekov v sezóne 2018, ako aj propozície a výsledky... 12. apríl
- Trio Falange Bratislava na Bike Attack 100 - Varga vyhral 1. apríl
- P.F. 2018 4. január
- P o z v á n k a na valné zhromaždenie Cyklistického klubu Falange Bratislava 5. november
- Dresy Falange Bratislava bolo dobre vidieť 16. október
- Old Boys 2017 11. október
- Zápis z rokovania Valného zhromaždenia MASTERS konaného dňa 24.9.2017 v Perneku 5. október
- 20.kolo MRC - finále v Perneku 29. september
- Tradičná jarmočná časovka na 6666m, 25.ročník 6. september
- 17.kolo MRC, Halíč - zhodnotenie 2. september
- INDIVIDUÁLNA CESTNÁ CYKLISTICKÁ ČASOVKA DO VRCHU z Makova 1. september
- Sivester Miloslav Snitka - Otztaler maraton 238km/5 500m 30. august
- 1.miesto Mareka Kulicha v časovke do vrchu 28. august
- Na Slovakia Ringu: CK Falange Bratislava 4x na bedni 25. august
- 15. a 16.kolo MRC, Jatov a Kláštor pod Znievom - zhodnotenie 24. august
- Výsledky týždňa cyklistiky v Hartbergu od 11.8. do 18.8. 17. august
- Pozvánka na preteky MRC, Jatov, Kláštor pod Znievom a Halič 12. august
- 14.kolo MRC, Prešov 5.8.2017 - zhodnotenie 9. august
- 13.kolo MRC, Sokolovce 30.7.2017 - zhodnotenie 31. júl
- Výzva k účasti na pretekoch v Sokolovciach v nedelu 30.7.2017 28. júl
- 12.kolo MRC, etapové preteky - Martin - zhodnotenie 24. júl
- Naši štyria reprezentanti s troma medailami 21. júl
- Etapák v Martine 16. júl
- 11.kolo MRC - Šachtičky - zhodnotemie 10. júl
- 11.kolo MRC - jazda do vrchu Šachtičky 8.7.2017 30. jún
- Generálka na okruhu majstrovstiev Slovenska v Prešove 25. jún
- 9.Kolo MRC - majstrovstvá SR v časovke jednotlivcov v Sokolovciach 18.6.2017 25. jún
- 8.kolo MRC - časovka jednotlivcov v Čunove 10.6.2017- zhodnotenie 11. jún
- Časovka jednotlivcov v Čuňove 10.6.2017 7. jún
- 6. a 7. kolo pretekov slovenského pohára veteránov MRC - Teplý Vrch 6. jún
- 5. kolo MRC 29. máj
- Informácia o najblišších podujatiach MRC 16. máj
- Upozornenie organizátora pre 3. a 4. kolo MRC v Prešove a Sabinove 16. máj
- Jarná cena Malohontu 2017 - účasť členov CK Falange 7. máj
- Opustil nás paraolympijský reprezentant Vladislav Janovjak 7. máj
- Časovka dvojíc - Pernek 30.4.2017 - 1.kolo MRC 6. máj
- Račianska časovka - účasť CK Falange 6. máj
- Stano Šišlák na Slovakia Ringu úspešne prešiel cieľom bez straty okruhu 18. apríl
- Životné jubileum Bc. Kamil Haťapka a Ernesto Colnago 6. máj
- Bravo, CK Falange Bratislava! 19. september
- Ponuka pre všetkých cyklistov 23. august
- Darí sa mu aj bez bicykla 29. júl
  Ďakujeme sponzorom:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Počet prístupov: 154009